Kích thước quạt thông gió

Bảng kích thước các loại quạt thông gió Tico

Kích thước các loại quạt thông gió Tico Bảng thông số Quạt thông gió Tico Việt Nhật Model Điện áp Công suất Lưu lượng gió (m3/phút) Lỗ để tường (cm) TC-12AV6 220V – 50Hz 18W 3,5 13 x 13 TC-14AV6 220V – 50Hz 25W 3,8 15 x 15 TC-15AV6 220V – 50Hz 29W 5 20 x 20 …