Quạt thông gió 2 chiều Tico TC-25AV6

245.000

Chưa bao gồm hóa đơn đỏ.