Quạt hút gió âm trần ống ngang TC-20AV4

245.000

Chưa bao gồm hóa đơn đỏ.