Quạt thông gió gắn tường Tico 15AV6 (2 chiều)

235.000

Chưa bao gồm hóa đơn đỏ.