Quạt hút gió âm trần- hút thẳng TC-15AV5

230.000

Chưa bao gồm hóa đơn đỏ

Quạt hút gió âm trần không có ống dẫn
Quạt hút gió âm trần- hút thẳng TC-15AV5

230.000

Gọi điện thoại0902.139.110