Quạt hút gió âm trần- hút thẳng TC-15AV5

230.000

Chưa bao gồm hóa đơn đỏ