Quạt hút âm trần- hút thẳng TC-20AV5

235.000

Chưa bao gồm hóa đơn đỏ

Quạt hút gió âm trần không có ống dẫn
Quạt hút âm trần- hút thẳng TC-20AV5

235.000

Gọi điện thoại0902.139.110