Quạt hút âm trần- hút thẳng TC-20AV5

235.000

Chưa bao gồm hóa đơn đỏ