Sửa lỗi quạt treo tường kêu kẹt kẹt khi quay tuốc năng

2 Comments

  1. Ngale 12/08/2018 Trả lời
  2. Nam 28/08/2018 Trả lời

Trả lời