Quạt thông gió 1 chiều Tico TC-25AV6

250.000

Chưa bao gồm hóa đơn đỏ.