Quạt hút thông gió 1 chiều Tico TC-20AV6

230.000

Chưa bao gồm hóa đơn đỏ.