Quạt hút gió gắn tường Tico 15AV6 (1 chiều)

225.000

Chưa bao gồm hóa đơn đỏ.