Quạt hút gió âm trần- hút thẳng TC-25AV5

250.000

Chưa bao gồm hóa đơn đỏ