Quạt hộp tản Tico HB300- cỡ nhỏ

305.000

Chưa bao gồm hóa đơn đỏ.