Quạt đảo trần B400 xoay 360 độ- loại cơ

350.000

Chưa bao gồm hóa đơn đỏ