Quạt cây đứng B500-5 cánh, gió êm hơn

360.000

Chưa bao gồm hóa đơn đỏ